Rienks Arbodienst

13.11.2014

Aanpassing verkorte wachttijd WAO-ers

In de Verzamelwet Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2015 is een belangrijke aanpassing opgenomen ten aanzien van de wachttijd voor de WAO. De verkorte wachttijd van vier weken geldt niet meer voor WAO-ers met een dienstverband.[meer...]


31.10.2014

Check je werkstress!

Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werkgerelateerde verzuim vindt zijn oorzaak in psychische ziekten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert van 3 tot en...[meer...]


20.10.2014

WWZ: Transitievergoeding ook voor zieke werknemer die uitdienst gaat

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die...[meer...]