Rienks Arbodienst

23.04.2014

Ministerraad akkoord met Hogere publieke premie ZW voor werkgevers na terugkeer UWV

Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV. Het...[meer...]


08.04.2014

Het leed dat BeZaVa heet. Werkgeversenquete Modernisering Ziektewet

De Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) of Modernisering Ziektewet heeft onder ondernemers voor veel onrust en onduidelijkheid gezorgd.[meer...]


21.01.2014

UWV stuurt brief over Ziektewet-flex-uitkeringen uit eerste helft 2013

Binnenkort krijgt u misschien een brief over Ziektewet-flex-uitkeringen die het UWV in januari 2013 tot en met juni 2013 hebben toegekend aan uw (ex-)werknemers. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van uw premie ZW-flex...[meer...]