Rienks Arbodienst

28.08.2014

Resultaten werkgeversenquete BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) is een complexe wet en bevat maatregelen gericht op zowel vangnetters als hun voormalige werkgevers. De maatregelen richting de werkgevers bestaan...[meer...]


23.04.2014

Ministerraad akkoord met Hogere publieke premie ZW voor werkgevers na terugkeer UWV

Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV. Het...[meer...]


08.04.2014

Het leed dat BeZaVa heet. Werkgeversenquete Modernisering Ziektewet

De Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) of Modernisering Ziektewet heeft onder ondernemers voor veel onrust en onduidelijkheid gezorgd.[meer...]