Rienks Arbodienst

22.04.2015

Toekomst arbeidsgerelateerde zorg onzeker: professionals uit de arbo-wereld verenigen zich

Arboprofessionals en -dienstverleners uit alle hoeken van het land hebben zich vanaf nu verenigd in een nieuwe netwerkorganisatie: Kwaliteit op Maat. KoM is een belangenbehartiger voor alle professionals en dienstverleners op het...[meer...]


11.02.2015

No-riskpolis voor werknemers die u aanneemt vanuit de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.[meer...]


13.11.2014

Aanpassing verkorte wachttijd WAO-ers

In de Verzamelwet Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2015 is een belangrijke aanpassing opgenomen ten aanzien van de wachttijd voor de WAO. De verkorte wachttijd van vier weken geldt niet meer voor WAO-ers met een dienstverband.[meer...]