Rienks Arbodienst

20.10.2014

WWZ: Transitievergoeding ook voor zieke werknemer die uitdienst gaat

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die...[meer...]


16.09.2014

De toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg

De arbeidsmarkt verandert. Andere vormen van arbeidsrelaties dan een vast dienstverband tussen werkgever en werknemer, zijn steeds gebruikelijker. De beroepsbevolking moet langer doorwerken.[meer...]


28.08.2014

Resultaten werkgeversenquete BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) is een complexe wet en bevat maatregelen gericht op zowel vangnetters als hun voormalige werkgevers. De maatregelen richting de werkgevers bestaan...[meer...]