Rienks Arbodienst

11.02.2015

No-riskpolis voor werknemers die u aanneemt vanuit de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.[meer...]


13.11.2014

Aanpassing verkorte wachttijd WAO-ers

In de Verzamelwet Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2015 is een belangrijke aanpassing opgenomen ten aanzien van de wachttijd voor de WAO. De verkorte wachttijd van vier weken geldt niet meer voor WAO-ers met een dienstverband.[meer...]


31.10.2014

Check je werkstress!

Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werkgerelateerde verzuim vindt zijn oorzaak in psychische ziekten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert van 3 tot en...[meer...]