Rienks Arbodienst

24.01.2017

De Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een...[meer...]


24.01.2017

De rechten en plichten van werkenden

Alle vaste en niet-vaste werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. Hij moet hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen...[meer...]


14.10.2016

Webinar Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

Op woensdag 2 november aanstaande organiseert de Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW een webinar over Arbeidsgerelateerde Zorg. Schrijf je nu in![meer...]