Rienks Arbodienst

16.09.2014

De toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg

De arbeidsmarkt verandert. Andere vormen van arbeidsrelaties dan een vast dienstverband tussen werkgever en werknemer, zijn steeds gebruikelijker. De beroepsbevolking moet langer doorwerken.[meer...]


28.08.2014

Resultaten werkgeversenquete BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) is een complexe wet en bevat maatregelen gericht op zowel vangnetters als hun voormalige werkgevers. De maatregelen richting de werkgevers bestaan...[meer...]


23.04.2014

Ministerraad akkoord met Hogere publieke premie ZW voor werkgevers na terugkeer UWV

Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV. Het...[meer...]