De digitale Check van de Thuiswerkplek door Rienks2021-06-03T12:20:56+00:00

De Digitale check van de Thuiswerkplek!

Gezond en prettig werken voorkomt verzuim. Uw medewerker werkt al langere tijd vanuit huis. En sinds de actuele kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zal thuiswerken nog voortduren. Een goed ingerichte kantoorwerkplek is logisch maar thuis is dat vaak de keukentafel met een standaard stoel. Met onze preventieve online check van de thuiswerkplek adviseert onze Arbo adviseur uw medewerker bij het zo goed mogelijk inrichten van zijn beeldschermwerkplek bij hem thuis. De check gaat verder dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkhouding. De check behandelt houding, werkwijze en mogelijke risico’s op klachten.

Zo doen we de check

Via een online gesprek kijkt een Arbo adviseur mee naar de thuiswerkplek. Uw medewerker hoeft geen aparte software te hebben dat regelen wij. De Arbo adviseur geeft gerichte adviezen om de werkplek voor beeldschermwerk thuis zo goed mogelijk in te richten. Hij bespreekt eventuele klachten die door de thuiswerkplek zouden kunnen ontstaan en beantwoordt specifieke vragen van uw werknemer.

Wat komt er tijdens de check aan bod:

  • Werkplek: stoel, bureau, beeldscherm(en), toetsenbord, muis, extra’s;

  • Werkhouding: zitten, staan, afwisseling;

  • Werkdruk: regelmogelijkheden, pieken, dalen;

  • Werkomgeving: verlichting, geluid.

  • Uw medewerker ontvangt het besproken advies van onze Arbo adviseur om nog rustig na te lezen. Eventuele aanpassingen kan de medewerker vaak zelf doen of in afstemming met de werkgever aanpassen.

  • Vanaf € 150,- heeft u al een Check op de Thuiswerkplek.

Wat krijgt u hiervoor?

  • Verbeteren van de werkomstandigheden en dus meer werkplezier en productiviteit bij de medewerker;

  • Klachten voorkomen is beter dan genezen en dus een minderde kans op verzuim;

  • U voldoet aan de wettelijke eis, dat medewerkers die meer dan 4 uur per dag beeldschermwerk verrichten, instructie krijgen met daarin uitleg over de risico’s en tips om hun werkplek goed in te richten.

Voor het aanvragen van een Check van de Thuiswerkplek of meer informatie over deze dienstverlening, kunt u een mail sturen naar Heleen Vlot, manager Arbo adviseurs: h.vlot@arbodienst.nl

Over Rienks

Rienks Arbodienst onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Lees hier meer over onze verzuimbegeleiding.

Ga naar de bovenkant