Corona | Rienks Arbodienst

Corona

Rienks ontzorgt en ondersteunt direct. Wat wilt u nu niet verliezen in deze onrustige periode in tijden van het coronavirus? Het welzijn van de medewerkers en de bedrijfscontinuïteit. Hoe houdt u beide gezond als er nu geadviseerd wordt werknemers zoveel mogelijk thuis te werken? Wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van deze ingrijpende veranderingen, stress en onzekerheid? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers veilig weer kunnen beginnen?

Rienks heeft teams van specialisten samengesteld zodat u en uw medewerkers optimaal en plezierig kunnen presteren zowel op de werkvloer als vanuit huis.

Helpdesk Vitaal Thuiswerken
Als expert op het gebied van arbodiensten krijgen wij veel vragen van direct leidinggevenden, HR adviseurs en managers over advisering aan werknemers voor hun werkplekinrichting en de verplichtingen voor werkgever en werknemer. Op dit moment is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kunnen we niet stellen dat thuiswerken een normale werkplek is.

Specialistisch advies. Binnen Rienks is er een team van specialisten om mee te denken over passende, extra maatregelen die nu genomen kunnen of zelfs moeten worden voor de inrichting en de uitvoering van de werkzaamheden op de thuiswerkplek. Zoals een Arbeidshygiënist, Veiligheidskundige, Bedrijfsfysiotherapeut, Bedrijfsmaatschappelijkwerker en een Arbeid & Organisatie deskundige bijvoorbeeld.

Crisisteam en Corona Taskforce
De Arboarts of Adviseur Arbeid & Organisatie kan deel uitmaken van, of het vormen van een corona-crisisteam om zo de gevolgen van het virus te beperken en het bewaken van de veiligheid en kernactiviteiten op de werkvloer of voor de thuiswerkers. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van preventieve maatregelen, communicatie over de richtlijnen, het ondersteunen van het Bedrijfscontinuïteitsplan voor zowel de korte als de lange termijnplannen.

Ook kunt u terecht voor aanvullende adviezen over een protocol zwanger & corona, wat mag je als werkgever testen maar ook Bio ArbeidsHygiënische Strategie (BAH) zoals Risico-indeling populatie, Organisatorisch, Technisch, Algemene Hygiëne maatregelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Infectiepreventieprotocollen.

COVID-19 tests ism GDD voor basisscholen en kinderopvang, en voor zorgmedewerkers met direct cliënten/patiëntencontact die frequent binnen 1,5 meter komen van zoals ook nu de tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten

Op 21 april jl. heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat scholen in het basisonderwijs (inclusief het speciaal (basis)onderwijs) en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier openen. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus. Ook tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten vallen hieonder. Rienks Arbodienst kan deze zekerheid en helderheid bieden.

Rienks is door de brancheorganisatie Oval en de beroepsorganisatie van bedrijfsartsen (NVAB) gecontacteerd over onze rol bij het aanvragen van coronatesten bij de GGD, in eerste instantie voor de doelgroep zorgmedewerkers in o.a. verpleeghuizen en gehandicaptenzorg en nu conform landelijk beleid uitgebreid met zorgmedewerkers met direct cliënten/patiëntencontact die frequent binnen 1,5 meter komen van de client. Ons Corona-outbreak team is direct aan de slag gegaan met het opzetten van een begeleidingsteam en het opstellen van het testprotocol. Rienks Arbodienst werkt nauw samen met de GGD’en in Nederland voor het aanvragen van de testen.

Lees hier meer over deze dienst.

Contact
Bij vragen of aanmelding voor COVID-19 testen kunt u e-mailen naar coronatest@arbodienst.nl

Toolkit ‘We gaan weer (voorzichtig) open’
Kun je ons helpen– in relatie tot corona- weer open te gaan, of meedenken hoe we onze activiteiten verder uit kunnen breiden? Hoe regele we de preventie? Kun je ons helpen met het in kaart brengen van de risico’s van de huidige werksituatie-in relatie tot corona- en hier advies over geven? Kun je onze huidige aanpak formeel toetsen, of we alles doen volgens wettelijke eisen en maatregelen?

Wilt u nu aan de slag met de aangepaste openingsregelingen voor basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, dan staat het arboadviesteam van Rienks in de startblokken. Hoe om te gaan met angst voor besmetting, hoe om te gaan met het gedrag van de kinderen en de ouders? We helpen met inventariseren van die ‘open eindjes’, we helpen met oplossingen, en putten kennis uit diverse branches en sectoren. Ons team kijkt met een medische, psychologische, hygiënische veiligheidsbril naar uw medewerkers en organisatie.

Management Advisering en Coaching
Ook werknemers en leidinggevende in vitale sectoren of de bouw hebben momenteel te maken met uitzonderlijke situaties die zorgen voor gevoelens van angst voor besmetting, stress, onrust en vermoeidheid. En wellicht nog onzekerheid over hun baan.

Er zijn veel mensen aan het werk op de bouwplaats, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik effectief communiceren? Heb ik een corona task force team nodig? Hoe werk ik het beste samen? Hoe geef ik leiding als je zelf ook onzekerheid en angst ervaart? Hoe voorkom ik onveilige situaties en stress? Kunnen ze wel naar hun werk?

Via een telefonisch consult of video-bellen kan Rienks direct ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers, leidinggevende en teams op een gezonde en prettige manier aan het werk te laten blijven.

Helpdesk Psychosociale begeleiding
Psychische effecten coronavirus. Wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van angst, stress, onzekerheid of zelfs rouw?

De dreiging van het coronavisus kan zorgen voor gevoelens van angst en stress, onrust en spanning. Het zorgt ervoor dat het bij de ene organisatie ‘alle hens aan dek’ is, terwijl bij de ander het werk stilvalt of sterk vermindert. Dat kan ervoor zorgen dat mensen angst en onzekerheid ervaren. Ook werken er vanwege de maatregelen veel mensen thuis. Dit brengt specifieke aandachtspunten mee voor de psychische gezondheid.

Onze Bedrijfsmaatschappelijkwerker, Vertrouwenspersoon en Gezondheidszorgpsycholoog kan begeleiding of concreet advies geven en medewerkers of leidinggevende helpen bij het oplossen en/ of het leren omgaan met problemen zowel op organisatie- als op individueel niveau. Dat kunnen ook problemen zijn in de privésfeer. Het gaat om de totale mens. Als iemand met een probleem zit, kan dat invloed hebben op zijn functioneren of leiden tot verzuim. Dat willen we voor zijn.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 6 bedrijven een rouwbeleid heeft. We moeten vrezen dat ‘rouwen’ de komende periode vaker voor zal komen en het lijkt ons belangrijk dat organisaties hier zorgvuldig aandacht aan besteden. Rienks adviseert over rouwbeleid. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar Arbeids- en Organisatie psycholoog Stephan Bus: s.bus@arbodienst.nl