COVID-19 diensten

De coronamaatregelen versoepelen maar de 1,5 meter afstand en het thuiswerken blijven van kracht tot 1 janauri 2021. Rienks volgt het advies van de RIVM en de Nederlandse Vereniging van Arbeid en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Klik hier voor de actuele coronamaatregelen van de Rijksoverheid.

Rienks ontzorgt en ondersteunt direct. Wat wilt u nu niet verliezen in deze onrustige periode in tijden van het coronavirus? Het welzijn van de medewerkers en de bedrijfscontinuïteit. Hoe houdt u beide gezond als er nu geadviseerd wordt werknemers zoveel mogelijk thuis te werken? Wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van deze ingrijpende veranderingen, stress en onzekerheid? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers veilig weer terug naar kantoor kunnen?

Rienks heeft teams van specialisten samengesteld zodat u en uw medewerkers optimaal en plezierig kunnen presteren zowel op de werkvloer als vanuit huis.

Arbodienst biedt met haar team van specialisten de volgende diensten aan Arbodienst biedt met haar team van specialisten de volgende diensten aan:

Ook zijn er specifieke diensten vanuit de zustermaatschappijen Vitaliteit in tijden van Corona.

Check van de Thuiswerkplek en Helpdesk Vitaal Thuiswerken
Als expert op het gebied van arbodiensten krijgen wij veel vragen van direct leidinggevenden, HR adviseurs en managers over advisering aan werknemers voor hun werkplekinrichting en de verplichtingen voor werkgever en werknemer. Op dit moment is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kunnen we niet stellen dat thuiswerken een normale werkplek is.

Specialistisch advies. Binnen Rienks is er een team van specialisten om mee te denken over passende, extra maatregelen die nu genomen kunnen of zelfs moeten worden voor de inrichting en de uitvoering van de werkzaamheden op de thuiswerkplek. Deze komen samen in de Check van de Thuiswerkplek. Lees hier meer.

Crisisteam en Corona Taskforce
De Arboarts of Adviseur Arbeid & Organisatie kan deel uitmaken van, of het vormen van een corona-crisisteam om zo de gevolgen van het virus te beperken en het bewaken van de veiligheid en kernactiviteiten op de werkvloer of voor de thuiswerkers. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van preventieve maatregelen, communicatie over de richtlijnen, het ondersteunen van het Bedrijfscontinuïteitsplan voor zowel de korte als de lange termijnplannen.

Ook kunt u terecht voor aanvullende adviezen over een protocol zwanger & corona, wat mag je als werkgever testen maar ook Bio ArbeidsHygiënische Strategie (BAH) zoals Risico-indeling populatie, Organisatorisch, Technisch, Algemene Hygiëne maatregelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Infectiepreventieprotocollen.

Management Advisering en Coaching
Ook werknemers en leidinggevende in vitale sectoren of de bouw hebben momenteel te maken met uitzonderlijke situaties die zorgen voor gevoelens van angst voor besmetting, stress, onrust en vermoeidheid. En wellicht nog onzekerheid over hun baan.

Er zijn veel mensen aan het werk op de bouwplaats, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik effectief communiceren? Heb ik een corona task force team nodig? Hoe werk ik het beste samen? Hoe geef ik leiding als je zelf ook onzekerheid en angst ervaart? Hoe voorkom ik onveilige situaties en stress? Kunnen ze wel naar hun werk?

Via een telefonisch consult of video-bellen kan Rienks direct ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers, leidinggevende en teams op een gezonde en prettige manier aan het werk te laten blijven.

Helpdesk Psychosociale begeleiding
Psychische effecten coronavirus: wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van angst, stress, onzekerheid of zelfs rouw?

De dreiging van het coronavisus kan zorgen voor gevoelens van angst en stress, onrust en spanning. Het zorgt ervoor dat het bij de ene organisatie ‘alle hens aan dek’ is, terwijl bij de ander het werk stilvalt of sterk vermindert. Dat kan ervoor zorgen dat mensen angst en onzekerheid ervaren. Ook werken er vanwege de maatregelen veel mensen thuis. Dit brengt specifieke aandachtspunten mee voor de psychische gezondheid.

Onze Bedrijfsmaatschappelijkwerker, Vertrouwenspersoon en Gezondheidszorgpsycholoog kan begeleiding of concreet advies geven en medewerkers of leidinggevende helpen bij het oplossen en/ of het leren omgaan met problemen zowel op organisatie- als op individueel niveau. Dat kunnen ook problemen zijn in de privésfeer. Het gaat om de totale mens. Als iemand met een probleem zit, kan dat invloed hebben op zijn functioneren of leiden tot verzuim. Dat willen we voor zijn.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 6 bedrijven een rouwbeleid heeft. We moeten vrezen dat ‘rouwen’ de komende periode vaker voor zal komen en het lijkt ons belangrijk dat organisaties hier zorgvuldig aandacht aan besteden. Rienks adviseert over rouwbeleid. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar Arbeids- en Organisatie psycholoog Stephan Bus: s.bus@arbodienst.nl

Toolkit We gaan weer (voorzichtig) open’
Kun je ons helpen– in relatie tot corona- weer open te gaan, of meedenken hoe we onze activiteiten verder uit kunnen breiden? Hoe regelen we de preventie? Kun je ons helpen met het in kaart brengen van de risico’s van de huidige werksituatie-in relatie tot corona- en hier advies over geven? Kun je onze huidige aanpak formeel toetsen, of we alles doen volgens wettelijke eisen en maatregelen?

We helpen met inventariseren van die ‘open eindjes’, we helpen met oplossingen, en putten kennis uit diverse branches en sectoren. Ons team kijkt met een medische, psychologische, hygiënische veiligheidsbril naar uw medewerkers en organisatie. Vraag nu een gratis intakegesprek aan van 30 minuten door een e-mail te sturen naar info@arbodienst.nl

Helpdesk Vitaal Thuiswerken

Joris Mostert

T: 06-13647883
J.Mostert@arbodienst.nl

Crisisteam & Corona task force

Erwin Gorissen

Stafarts
T: 033-4942280
relatiebeheer@arbodienst.nl

Management Advisering & Coaching

Max Verweij

Arbeids- en Organisatiedeskundige
T: 06-12592678
M.Vermeij@arbodienst.nl

Helpdesk Psychosociale Begeleiding

Mieke van Kleinwee

Yolanda Kuis

Marjon Molenaar