Crisisteam en Corona Taskforce

De (bedrijfs)arts of Adviseur arbeid & organisatie kan deel uitmaken, of het vormen van een corona-crisisteam om zo de gevolgen van het virus te beperken. En bewaakt de veiligheid en kernactiviteiten op de werkvloer of voor de thuiswerkers. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van preventieve maatregelen, communicatie over de richtlijnen, het ondersteunen van het Bedrijfscontinuïteitsplan voor zowel de korte als de lange termijnplannen.

Ook kunt u terecht voor aanvullende adviezen over een protocol zwanger & corona, wat mag je als werkgever testen maar ook Bio ArbeidsHygiënische Strategie (BAH) zoals Risico-indeling populatie, Organisatorisch, Technisch, Algemene Hygiëne maatregelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Infectiepreventieprotocollen.

Over Rienks

Rienks Arbodienst onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Lees hier meer over onze verzuimbegeleiding.