Help uw medewerkers en uw bedrijf gezond te blijven

Rienks Arbodienst biedt verschillende keuringen aan. Zoals:

• Rijbewijskeuring
• Taxi- en chauffeurskeuring
• Levensverzekeringskeuring
• Medibuskeuring

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Meer informatie is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/europese-commissie-alle-rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? En wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan is een medische keuring om de eigen veiligheid en dat van de omgeving te waarborgen, verplicht. U vult eerst een Gezondheidsverklaring in. Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer.

Vervolgens gaat u voor een onderzoek en medische keuring naar een keuringsarts en soms naar meerdere artsen. Met de informatie van de arts(en) beoordeelt het CBR of je veilig kunt blijven rijden.

Medische keuring rijbewijs C1, C, D1, D of met aanhanger (E) en groot rijbewijs

Wil je jouw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E) halen of vernieuwen? Dan heeft u zonder twijfel een medische keuring nodig van een bedrijfsarts of door een arts van een gecertificeerde arbodienst. Ook als u een groot rijbewijs nodig hebt, gaat u direct naar een arboarts voor de rijbewijskeuring. Daarom hebben we bij de Bedrijfspoli de mogelijkheid om een rijbewijskeuring arboarts uit te voeren.

Dus er wordt een rijbewijskeuring uitgevoerd als u:

• een rijbewijs hebt met de categorie C, C1, D, D1 en/of E (groot rijbewijs)
• 75 jaar of ouder bent
• 70 jaar of ouder bent
• een nieuw rijbewijs aanvraagt en uw huidige rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag

Wanneer is een rijbewijskeuring verplicht?

Om ouderen veilig deel te laten nemen aan het verkeer, is een medische keuring vanaf een bepaalde leeftijd verplicht bij het aanvragen, vernieuwen of verlengen van het rijbewijs. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. Daarom is vanaf het 75e levensjaar een medische keuring minstens 1 keer in de 5 jaar verplicht.

Keuring Groot rijbewijs – Rijbewijs C voor chauffeurs

Bestuurt u een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat u veel uren op de weg zit. De voertuigen zijn groot en zwaar waardoor er een groter risico is voor de verkeersveiligheid. Dit is waarom u gekeurd wordt wanneer een rijbewijs wordt .

Vraagt u een groot rijbewijs aan? Maak dan direct een afspraak voor een rijbewijskeuring met een arboarts of bedrijfsarts. Bij iedere verlenging van het rijbewijs (van vijf jaar) wordt de keuringsarts gevraagd een controle uit te voeren.

Hoe verloopt de keuring?

Vragen op het Keuringsverslag die met een JA zijn beantwoord worden besproken en door de arts van een opmerking voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. U wordt gevraagd of je op het moment in behandeling bent van een medisch specialist of dat hier sprake van was in het verleden.

Vervolgens wordt de geldigheid van het rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden. Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies. De uitslag komt via de post of via de e-mail.

In sommige gevallen is een aanvullende rijbewijskeuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig. Daarnaast kan het zo zijn dat er meer informatie nodig is over de praktische geschiktheid van een bestuurder. De medisch adviseur van het CBR zal je in zo’n geval verwijzen voor een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Tot slot is er een mogelijkheid dat er voor een rijbewijskeuring een technisch onderzoek nodig is om te bepalen of aanpassingen in je eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Kosten voor een rijbewijskeuring arboarts

De Bedrijfspoli rekent € 65,70 exclusief btw aan kosten voor de rijbewijskeuring. Hierin zitten niet de kosten van het CBR en eventuele bezoeken bij specialisten. Wil je graag meer weten over hoe het werkt? Neem dan gerust contact met ons op en plan de rijbewijskeuring direct in!

De Health check; een cadeautje voor uw medewerkers

Naast de verplichte medische keuringen, bieden wij ook andere medische onderzoeken aan. Onze health check wordt ook wel preventief medisch onderzoek genoemd. U bent als werkgever verplicht uw medewerker periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Onze health check brengt de leefstijl, de gezondheid en de vitaliteit van uw medewerkers in kaart. De specifieke risico’s die in uw RI&E vermeld staan nemen wij op in het onderzoek. Onze health check is daarom altijd maatwerk.

De Health check; een cadeautje voor uw medewerkers

Met de health check maken we uw medewerkers bewust van hun eigen gezondheid. Het is de (nul)meting van waaruit wij uw medewerkers op weg helpen naar een gezonder en vitaler leven. Echt een cadeautje.
De groepsresultaten bieden u als werkgever de kans op organisatieniveau optimaal bij te dragen aan een gezond en vitaal bedrijf. Heeft u vragen over de verschillende keuringen die wij doen, neem dan gerust contact met ons op.

De rijbewijskeuring

De rijbewijskeuring is geschikt voor iedereen die het (normale) rijbewijs wil verlengen of die het rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E) wil halen. Een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst (rijbewijskeuringsarts) moet de keuring uitvoeren.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Meer informatie is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/europese-commissie-alle-rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig

Onze diensten:

Enkele diensten die wij kunnen aanbieden zijn:

Maatwerk nodig? Neem contact op over de mogelijkheden.