Hebben medewerkers problemen waar ze moeilijk mee om kunnen gaan of zelf niet uitkomen? Dan kan Rienks u helpen.

Uw medewerkers presteren het best als ze goed in hun vel zitten. Zowel op het werk als privé. Het een staat niet los van het ander. Het gaat om de totale mens. Ervaren uw medewerkers stress in het thuiswerken? Is er een disbalans tussen werk en privé? Zijn er problemen op het werk of thuis? Is er sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer? Dan kan dat leiden tot verzuim. Dat willen we voorkomen.

Rienks helpt bij het oplossen van persoonlijke en onderlinge problemen

Het team Psychosociale begeleiding bestaat uit een mediator, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een vertrouwenspersoon en een Gezondheidszorgpsycholoog. Zij begeleiden medewerkers met problemen, bij (dreigend) verzuim en ondersteunen bij reïntegratie. Zowel bij werk- als bij privé-gerelateerde problematiek. Beide situaties kunnen het functioneren op het werk beïnvloeden en leiden tot ziekteverzuim. Dat willen we voor zijn.

De Mediator helpt bij het oplossen van een conflict

Ik begeleid het gesprek tussen verschillende partijen en help bij het zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkbaar is. Mediation kan spannend zijn voor beide partijen. Daarom heb ik eerst individuele gesprekken waarin we de situatie bespreken en ik de mediation uitleg. Mijn ervaring is dat dat het best werkt. Ik breng de communicatie weer op gang en we richten ons op de toekomst. Ik ben neutraal en onafhankelijk. Leg alles vast wat er wordt gezegd. De oplossing die we met elkaar vinden, beschrijf ik in een overeenkomst. Alles in vertrouwen.

De Bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp bij persoonlijke problemen

Ik bied begeleiding op maat. Ieder mens en dus ook ieder traject is anders. Als het probleem helder is, gaan we aan de slag. Naast psychosociale begeleiding, traumaopvang, rouwbegeleiding, coaching en re-integratiebegeleiding, bied ik ook hulp totdat de reguliere hulp kan starten. Mijn doel is bereikt als uw medewerker beter en gezond functioneert. En als ik daardoor verzuim kan verminderen of voorkomen, ben ik tevreden.

De Vertrouwenspersoon helpt bij ongewenste omgangsvormen

Komt een medewerker in een situatie die bij niet met een ander wil bespreken, dan kan hij mij bellen. Is er sprake van pesten, agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie? Dan bied ik hulp op maat: opvang, ondersteuning, begeleiding of advies. Vaak is het verhaal doen, stoom afblazen, sparren of gedachten ordenen al voldoende. Soms niet. Dan bespreken we de vervolgacties. Bijvoorbeeld hoe we een klacht of melding kunnen indienen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

De Gezondheidszorgpsycholoog

Deskundige behandeling bij burn-outklachten, angst, somberheid, slecht slapen, subassertiviteit, traumatische ervaringen. Onze therapeutische interventies zijn gericht op ondersteuning bij reïntegratie. Ook voor kortdurende behandelingen en bij overbrugging naar reguliere zorg. De GZ-psycholoog zoekt samen naar de oorzaak en uitingen van de klachten en richt zich op het oorspronkelijke, onderliggende probleem. Bij traumaverwerking kan EMDR worden toegepast. Wij zijn pas tevreden als de medewerker veerkrachtiger is geworden, waardoor verzuim verminderd of voorkomen kan worden. Stuur een email naar Marjon Molenaar voor meer informatie.

Bedrijfsmaatschappelijk werker en Vertrouwenspersoon

Mieke van Kleinwee

Mediator

Stephan Bus

Gezondheidszorgpsycholoog

Marjon Molenaar