Een goed risicobeleid is wettelijk verplicht. Daar kan Rienks u bij helpen.

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde werkomgeving. Een bedrijfsongeval zit immers in een klein hoekje. Met onderzoek, analyse van ongevallen en concrete verbetermaatregelen helpen wij u van uw bedrijf een gezonde werkplek te maken. Wij geven trainingen en voorlichting aan leidinggevenden en medewerkers. Over duidelijke werkinstructies en veiligheidsrisico’s.

Rienks helpt u uw bedrijf veilig en gezond te maken

Ons team Veiligheid en Preventie bestaat uit een Arbeidshygiënist, een Hogere Veiligheidskundige en een Arbeids- en organisatiedeskundige. Zij vinden het een uitdaging om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een veilige plek is om te werken. En door middel van preventie zorgen zij ervoor dat het ook zo blijft. Niemand mag ziek worden van zijn werk.

De Arbeidshygiënist beoordeelt de veiligheid in en om uw bedrijf

Mijn specialiteit is het herkennen van gevaren die u niet kunt zien. Doordat ze slecht zijn voor de gezondheid kunnen ze wel (langdurig) verzuim veroorzaken. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen die ingeademd worden, verkeerde lichamelijke belasting en schadelijk geluid op de werkplek. Ik doe een werkplekonderzoek, doe metingen en stel verbeteradviezen op. Samen bepalen we wat er moet veranderen om de gezondheid op de werkplek te verbeteren. Met voorlichting en trainingen leg ik uw medewerkers uit hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen bedreigingen voor hun gezondheid.

De Hogere veiligheidskundige zorgt voor de schriftelijke vastlegging van uw RI&E

U bent verplicht te onderzoeken of het werk binnen uw bedrijf gevaren oplevert of schadelijk is voor de gezondheid van uw medewerkers. Dit onderzoek, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), leg ik schriftelijk voor u vast. In een arbozorgsysteem legt u vast hoe uw bedrijf met risico’s en veiligheid omgaat. Daar help ik u bij. Ook laat ik u zien dat een goed arbobeleid u geld oplevert: het laat niet alleen risico’s en bedreigingen zien, maar ook kansen.

De Arbeids- en organisatiekundige kijkt naar het werk, de mens en de organisatie

Ik onderzoek wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn uitgangspunt is: een organisatie wordt succesvoller als het werk beter aansluit bij de behoefte die medewerkers hebben aan veiligheid, verbinding, uitdaging, waardering en zingeving. Ik kijk het liefst naar risico’s en kansen voordat er problemen ontstaan. Uw medewerkers vertellen mijn hun inzichten. Die vat ik samen. Daarna adviseer ik u hoe uw organisatie zich verder kan ontwikkelen. Ik ga voor duurzame oplossingen.

Het vastleggen van uw arbobeleid

U bent wettelijk verplicht om vast te leggen hoe u met uw bedrijfsrisico’s en veiligheid omgaat. De  vastlegging doet u in een arbozorgsysteem. Dit kan ongevallen en verzuim voorkomen en heeft andere voordelen. Zo laat een goed arbobeleid, naast risico’s en bedreigingen, ook zien waar kansen liggen. En dat levert u geld op. Daar helpen we u graag bij en we zijn er goed in.

Gecertificeerd

Ons team Veiligheid en Preventie heeft de juiste papieren om zijn werk goed te doen. Ze hebben regelmatig nascholing en kennen de laatste relevante ontwikkelingen en wettelijke kaders. Daar profiteert u van.