Helpdesk Psychosociale Begeleiding

Psychische effecten coronavirus: wat heb ik mijn werknemers te bieden ter ondersteuning van angst, stress, onzekerheid of zelfs rouw?

De dreiging van het coronavisus kan zorgen voor gevoelens van angst en stress, onrust en spanning. Het zorgt ervoor dat het bij de ene organisatie ‘alle hens aan dek’ is, terwijl bij de ander het werk stilvalt of sterk vermindert. Dat kan ervoor zorgen dat mensen angst en onzekerheid ervaren. Ook werken er vanwege de maatregelen veel mensen thuis. Dit brengt specifieke aandachtspunten mee voor de psychische gezondheid.

Onze Bedrijfsmaatschappelijkwerker, Vertrouwenspersoon en Gezondheidszorgpsycholoog kan begeleiding of concreet advies geven en medewerkers of leidinggevende helpen bij het oplossen en/ of het leren omgaan met problemen zowel op organisatie- als op individueel niveau. Dat kunnen ook problemen zijn in de privésfeer. Het gaat om de totale mens. Als iemand met een probleem zit, kan dat invloed hebben op zijn functioneren of leiden tot verzuim. Dat willen we voor zijn.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 6 bedrijven een rouwbeleid heeft. We moeten vrezen dat ‘rouwen’ de komende periode vaker voor zal komen en het lijkt ons belangrijk dat organisaties hier zorgvuldig aandacht aan besteden. Rienks adviseert over rouwbeleid.

Mieke van Kleinwee

Bedrijfsmaatschappelijkwerker en Vertrouwenspersoon

Marjon Molenaar

Gezondheidszorgpsycholoog

Stephan Bus

Mediator