Helpdesk Vitaal Thuiswerken

Als expert op het gebied van arbodiensten krijgen wij veel vragen van direct leidinggevenden, HR adviseurs en managers over advisering aan werknemers voor hun werkplekinrichting en de verplichtingen voor werkgever en werknemer. Op dit moment is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kunnen we niet stellen dat thuiswerken een normale werkplek is.

Specialistisch advies. Binnen Rienks is er een team van specialisten om mee te denken over passende, extra maatregelen die nu genomen kunnen of zelfs moeten worden voor de inrichting en de uitvoering van de werkzaamheden op de thuiswerkplek. Deze komen samen in de Check van de Thuiswerkplek. Lees hier meer.

Joris Mostert

Veiligheidskundige

Meer informatie