Management Advisering en Coaching

Onze adviseurs ondersteunen onze klanten over welk effect gedrags- en organisatieverandering kan hebben op verzuim. En geven extra specifieke ondersteuning.

  • Coaching Leiding geven op afstand (individueel of groep)
  • Coaching/ Training Sturen op inzetbaarheid/ verzuim. Zoals wetgeving en beleid, rollen en verantwoordelijkheden, privacy, visie en houding van de leidinggevende, gespreksmodellen en gespreksvaardigheden en gesprekken oefenen.
  • Verander- en verbetertrajecten
    o Duurzame inzetbaarheid
    o Verzuimreductie/ eigen-regie

 

Max Verweij

Adviseur Arbeids- en Organisatie