Nieuws - Rienks Arbodienst

Nieuws

ByAlice

Coronavirus

We krijgen diverse vragen binnen over het coronavirus. Graag verwijzen we u door naar onderstaande links voor meer informatie:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen

Mocht u nog meer informatie wensen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Rienks

ByAlice

Bart Schöttelndreier nieuwe Operationeel Directeur Rienks Arbodienst

Met ingang van 1 september begint Bart Schöttelndreier als de nieuwe Operationeel Directeur bij Rienks Arbodienst. Bart is dan samen met Jan Marcel Schutte (Commercieel Directeur) verantwoordelijk voor de verdere innovatie en groei van de organisatie.

Jan Marcel Schutte: “We zijn erg enthousiast dat Bart ons team komt versterken. Met zijn visie op het vak en zijn jarenlange ervaring als operationeel leidinggevende op het gebied van arbodienstverlening weten we dat we ons samen met Bart nog meer kunnen ontwikkelen op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid.”

Bart heeft de afgelopen jaren gewerkt als Operationeel Directeur bij De Bedrijfspoli. De Bedrijfspoli en Rienks Arbodienst vallen sinds begin 2019 beide onder de Prevermo Groep BV die de visie heeft dat passend werk bijdraagt aan levensgeluk van mensen.

Bart neemt de functie over van Rolf de Vries. Jan Marcel: ”Als Operationeel Directeur heeft Rolf de Vries een hele grote bijdrage geleverd aan de groei en de professionalisering van Rienks Arbodienst. We zijn Rolf zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan onze collega’s, aan onze klanten en voor de manier waarop hij deze functie jarenlang heeft ingevuld.”

ByAlice

De week van de RI&E bij Rienks Arbodienst

Heeft u voldoende aandacht voor uw RI&E en is deze nog wel actueel? Welke beroepsziekten kunnen bij u aan de orde zijn en besteed u wel voldoende aandacht aan het beheersen van deze risico’s? Van 17 tot en met 21 juni 2019 is de landelijke week van de RI&E, de risico-inventarisatie en -evaluatie. Tijdens deze week van de RI&E beantwoorden de adviseurs van Rienks telefonisch uw vragen over Arbo- en veiligheidszaken.

Wat is de RI&E?
De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. Samen met het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak kan de RI&E gezien worden als de basis van uw arbobeleid. Het is een verplichting vanuit de Arbowet dat uw RI&E actueel is. Het uitvoeren van de RI&E is een van onze kernprocessen. Wij adviseren maatregelen die organisaties kunnen (of moeten) treffen om werknemers beter te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Er wordt onder andere gekeken naar acute risico’s als beknelling, vallen of aanrijding, maar ook naar risico’s die op lange termijn tot ziekte kunnen leiden.

Tijd voor actie
Het thema van de week van de RI&E dit jaar is ‘beroepsziekten’. Beroepsziekten betreffen aandoeningen als gevolg van blootstelling tijdens het uitvoeren van arbeid onder belastende arbeidsomstandigheden. Bekende voorbeelden van risico’s die veroorzaker zijn van beroepsziekten zijn geluid, werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, maar ook langdurig op een onjuiste manier werken met de computer. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen in Nederland aan de gevolgen van beroepsziekten, reden om actie te ondernemen!

De week van de RI&E bij Rienks
Wij vinden het als Rienks Arbodienst belangrijk om aandacht te besteden aan de preventieve kant van de arbozorg. En daarom willen wij u, als onze relatie, assisteren en adviseren over de vraagstukken die de RI&E met zich meebrengt zodat u aan de slag kunt met een goede en actuele RI&E. Daarom hebben wij de volgende acties gepland tijdens de week van de RI&E:

Dinsdag 18 juni: Een RI&E specialist van Rienks Arbodienst is telefonisch bereikbaar, van 09:00 tot 16:00 uur, voor het beantwoorden van al uw vragen over de RI&E en overige Arbo- en veiligheidszaken (telefoonnummer: 033-4942280, of mail j.mostert@arbodienst.nl met uw vraag en het verzoek teruggebeld te worden)

Woensdag 19 juni: Training preventiemedewerker (vrije inschrijving, meer informatie volgt)

Vrijdag 21 juni: Een RI&E specialist van Rienks Arbodienst is telefonisch bereikbaar, van 09:00 tot 16:00 uur, voor het beantwoorden van al uw vragen over de RI&E en overige Arbo- en veiligheidszaken (telefoonnummer: 033-4942280, of mail j.mostert@arbodienst.nl met uw vraag en het verzoek teruggebeld te worden)

Vrije inschrijving training preventiemedewerker
Op woensdag 19 juni organiseert Rienks Arbodienst een training voor preventiemedewerkers. Tijdens deze training bieden wij (toekomstige) preventiemedewerkers kennis en handvatten om met veilig werken aan de slag te gaan. Heeft u interesse, of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met onze adviseur: Joris Mostert (j.mostert@arbodienst.nl of 06-13647883).

ByAlice

Beroepsziekten te lijf met de RI&E’ tijdens 5e Week van de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Week van de RI&E In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. Supporters kunnen zich gratis aanmelden met hun actie. Bedrijven kunnen de activiteiten vinden op de website: www.weekvanderie.nl.

ByAlice

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt. Vanochtend hebben zij een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder..