Nieuws

Byroel

Cursus voor preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers leren bij Rienks:
• kennis en vaardigheden waarmee jij je rol als preventiemedewerker goed kan vervullen
• hoe je praktisch aan de slag kan
• hoe je kan bijdragen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Per 1 juli 2017 hebben werkgevers te maken met een aantal wijzigingen in de
Arbowet die invloed hebben op de positie en het takenpakket van de preventiemedewerker.

Rienks biedt een modulair programma, zodat elke preventiemedewerker zich naar behoefte kan
bekwamen. Je kunt kiezen voor de basismodule en deze desgewenst aanvullen met verdiepende
modules. Wat je ook kiest, elk dagdeel wordt afwisselend ingevuld, met veel interactie en ruimte
voor maatwerk. Je werkt opdrachten direct uit voor je eigen werk.

Basismodule
Schriftelijke of telefonische intake voorafgaand aan de training:
inventarisatie van leervragen en doelstellingen.

Dag 1 Hoe kan ik aan de slag?
In de ochtend leer je:
• wat je moet weten over de (nieuwe) Arbowet (en wat je kunt vergeten)
• wat er van je wordt verwacht als preventiemedewerker (en wat je moet laten)
• wat is nodig om succesvol je taken uit te voeren (en wat je nog kunt ontwikkelen)

Na een geheel verzorgde lunch leer je:
• wat nodig is om arbo beter op de kaart te krijgen in je organisatie
• hoe je dit praktisch kan aanpakken
• wat je taken zijn bij de uitvoering van de RI&E
(verplichte risico-inventarisatie en evaluatie)
• hoe je een plan van aanpak opstelt nadat de RI&E is gedaan

Dag 2 Terugblik en weer vooruit
Deze dag kun je toevoegen aan de basismodule (dit is optioneel) en duurt max 4 uur (ochtend of
middag). We blikken –enkele weken na dag 1- met elkaar terug. Wat ging goed, wat viel tegen?
Je krijgt praktische tools aangereikt om gesprekken te voeren in verschillende situaties (feedback
geven, adviseren, voorzitten). Je leert hoe je met verschillende partijen afspraken kunt maken die
helpen om doelstellingen voor gezond, veilig en prettig werken te bereiken. Je hebt kennis, en nu
ga je vooral werken aan je vaardigheden.

Verdiepende modules
Bij Rienks Arbodienst kun je ook terecht voor diverse verdiepende modules,
deze modules duren 1 dag. De verdiepende modules waarop je kunt inschrijven zijn:
• Opfrismodule Arbowetgeving
• Optimaal gebruik van branche- RI&E en de arbocatalogus
• Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit
• Aanpak van werkdruk naar werkplezier
• Preventie in een technische werkomgeving (voor productieomgeving)
• Preventie in de dienstverlenende werkomgeving: (zorg, welzijn, overheid)

Persoonlijke ondersteuning
Je kunt bij Rienks een aanvraag doen voor ‘1-op-1-begeleiding’. Een ervaren arbokerndeskundige
ondersteunt je met kennis en coaching bij het uitvoeren van je (nieuwe) taken. Dit kan op de
werkvloer zijn en tussendoor via telefoon en/of mailcontact. Dit klinkt heel luxe, maar hoeft niet
kostbaar te zijn. In overleg inventariseren we wat je wil en wat je nodig hebt, je krijgt een aanbod
op maat.

In company
Tot slot bieden we ook een in company cursus. Samen met je collega preventiemedewerkers een
eigen cursus op maat, precies zo ingevuld dat het perfect aansluit op wat er in jullie organisatie
nodig en nuttig is om op te pakken? Daar plannen we graag een afspraak voor.

Waarom kiezen voor Rienks?
Preventiemedewerkers die zich bij Rienks laten scholen, zijn verzekerd van de beste adviseurs
en trainers. Rienks gaat voor ’t beste, dus ook voor het beste resultaat voor alle preventiemedewerkers.
Zodat je niet alleen met kennis over Arbowet bezig bent, maar ook met het ontwikkelen
van je vaardigheden om te werken aan de veiligheid en gezondheid en daarmee de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.

Investering
Basismodule alleen dag 1 € 450,- per cursist
Basismodule inclusief dag 2 € 595,- per cursist
Verdiepende module € 295,- per cursist
Persoonlijke ondersteuning op basis van offerte
In company cursus op basis van offerte

Contactgegevens
Je kunt voor meer informatie contact opnemen met onze arbo-adviseurs. Zij helpen je met het
maken van een keuze. Je mag ook direct aanmelden. Geef dan aan welke module(s) je graag wil
volgen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Telefoon: 033-4942280
E-mail: preventiemedewerker@arbodienst.nl
Cursuslocatie: Speelkamp 28 – 3831 PE – Leusden

Voor de basismodule zijn data bekend,
direct inschrijven kan via https://www.arbodienst.nl/cursus-preventiemedewerker/

 

ByBert

Arboportaal introduceert digitale toolbox Nieuwe Arbowet

Den Haag – 13 juni 2017. Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen. Vandaag, tijdens de Week van RI&E, waarin Steunpunt Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) aandacht vraagt voor veilig en gezond werken, lanceert het ministerie van SZW de digitale toolbox ‘Nieuwe Arbowet’ op www.arboportaal.nl. Deze toolbox biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.

Informatieproducten op één plek
Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers. De digitale toolbox maakt het mogelijk organisaties voor te lichten over dit soort wijzigingen in de Arbowet. Bestaande en nieuwe informatieproducten zijn gebundeld op één plek en de toolbox wordt gedurende het jaar aangevuld met waardevolle informatie. Zo is er de animatie ‘Nieuwe Arbowet’ te vinden waarin de belangrijke wijzigingen in de wet worden aangestipt. Het Stappenplan Arbozorg geeft uitleg over het organiseren van de arbozorg. Verder zijn er links naar webinars over de wetswijziging, het basiscontract en het stappenplan arbozorg beschikbaar. Tot slot zijn er downloadbare bestanden, zoals posters, Q&A’s, basistekstdocumenten en korte video’s die naar de huisstijl van de organisatie kunnen worden omgezet.

Levende toolbox
De digitale toolbox ‘Nieuwe Arbowet’ is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. AWVN, FNV, OVAL, NvVA, NVAB, Kwaliteit op Maat en de Inspectie SZW en is te vinden op www.arboportaal.nl.

Byroel

De rechten en plichten van werkenden

Alle vaste en niet-vaste werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. Hij moet hierbij voldoen aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Maar naast de werkgever hebben ook werkenden plichten rondom gezond en veilig werken.

Zie ook de video over de rechten en plichten van werkenden!

Vaste en niet-vaste medewerkers hebben recht op arbozorg
De wijze waarop Arbozorg wordt georganiseerd, is de keuze van de werkgever, in overleg met de werkende. Arbozorg wordt geleverd door een arbodienst of door ten minste een van de kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeidsdeskundige, arbeids- en organisatie deskundige). Niet alleen vaste werkenden hebben recht op arbozorg. Dit geldt ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract. Arbozorg valt onder de Arbowet en deze wet geldt altijd als een persoon een arbeidsovereenkomst heeft of onder gezag werkt van een werkgever en tegen betaling werk verricht.

Lees verder

Byroel

De Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Zie ook de video over de bedrijfsarts!

Taken van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

Lees verder

1