Een preventiemedewerker heeft als taak zich actief bezig te houden met de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Wat moet een preventiemedewerker specifiek doen en welke branche specifieke kennis moet hij of zij hebben? Vervolgens wordt van hem of haar verwacht een bijdrage te leveren aan het beheersen van de aanwezige risico’s.

Om hier invulling aan te geven biedt Rienks Arbodienst met veel plezier een passende cursus aan voor (aankomend) preventiemedewerkers. Iedere training wordt afwisselend ingevuld met veel interactie en er is veel ruimte voor maatwerk. De eerstvolgende training is op vrijdag 18 oktober 2019.

Cursus preventiemedewerker flyer