Gezond en Veilig werken en meten in tijden van corona

Nu vanaf €595,- een gecertificeerde toetsing aan de wettelijke corona-eisen voor afstand en hygiëne op werkvloer. Start met zekerheid en vertrouwen!

Bent u net gestart of bezig met het voorzichtig weer open gaan van uw bedrijf? Vraagt u zich weleens af of de genomen coronamaatregelen voor afstand en hygiëne voldoen aan de wettelijke eisen om besmettingsrisico en verzuim te voorkomen?

Rienks biedt u het wettelijk goedgekeurde toetsingsrapport ‘Gezond en Veilig werken en meten in tijden van corona’ vanaf € 595,-.

Het corona-proof keuringsrapport voor een veilig en gezond werkklimaat
Rienks Arbodienst is wettelijk bevoegd om u te adviseren over de risico’s van het werk en deze te toetsen. U ontvangt een toetsingsrapport dat u bij eventuele klachten of meldingen kunt overhandigen, mocht u bijvoorbeeld inspectiebezoek krijgen. U kunt dan laten zien wat en hoe er is getoetst, waarover is geadviseerd, wat u met het advies heeft gedaan, en zo kunt u eventuele boetes voorkomen. Daarnaast merken uw medewerkers dat u serieus zorgdraagt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Wat toetsen we?
We beoordelen aan de hand van de door u verstrekte informatie -in combinatie met een bezoek aan uw werklocatie(s) de kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de door u ingevoerde maatregelen en of er nog onopgeloste knelpunten zij waar we advies over geven. Eventuele knelpunten kunnen zijn:

  • Afstand bewaren op de werkvloer;
  • Bezetting werkvloer versus beschikbare ruimte;
  • Hygiëneprotocollen, kritische ruimtes, schoonmaakschema’s;
  • Faciliteiten voor de thuiswerkers;
  • Gedrag: hoe zorg je dat medewerkers zich ook houden aan de afspraken en nieuwe
   inrichting en werkindeling.

Gecertificeerde, specialistische en multidisciplinaire kennis
Op basis van wettelijke normgeving (arbowetgeving, overheidsmaatregelen) en de laatste feiten uit de wetenschap (RIVM, brancheorganisaties en praktijkervaringen) kan Rienks deze toetsing verzorgen maar vooral ook omdat wij de specialistische, gecertificeerde kerndeskundigen in huis hebben met kennis van:

  • Aanpak pandemie / besmettingsgevaar (arbeidshygiënist/ gespecialiseerd bedrijfsarts);
  • Fysiek gezond inrichten van werkplekken (bedrijfsfysiotherapeut en arbo-adviseur);
  • Houding en gedrag: bevorderen van gezond en veilig gedrag op de werkvloer, de thuiswerkplek (a&o deskundige en veiligheidskundige);
  • Bedrijfscontinuïteit: scenario’s voor de nabije en verdere toekomst (a&o deskundige).

Met een goede risico-inventarisatie en een wettelijk toetsingsrapport als basis, kunt u veilig en met zekerheid uw medewerkers weer laten starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arbeids- en organisatiedeskundige Yolanda Kuis op het e-mail-adres: y.kuis@arbodienst.nl of telefoonnummer: 06.23 89 25 18