Gratis webinar

Covid-19 zal nog lang na galmen in verzuimbegeleiding. Zo vindt een deel van de patiënten ondervindt na de infectie langere tijd klachten en beperkingen. Hoe gaat u hiermee om? Hoe voldoet u nu de aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Verbetering Poortwachter? En heeft iemand die in de risicogroep valt ook recht op loondoorbetaling?

Rienks Arbodienst presenteert het gratis webinar: Verzuim en reïntegratiebegeleiding tijdens de coronacrisis. Deze webinar organiseren wij samen met onze zusterorganisaties Adea en Amplooi waarbij vanuit verschillende invalshoeken het verzuim- en de reïntegratieaanpak in deze en aankomende periode tegen het licht wordt gehouden.

Adea informeert u over de mogelijkheden voor het beperken van de schadelast bijvoorbeeld en Wet Verbetering Poortwachter. En Amplooi neemt u mee in de uitdagingen en successen van begeleiding in de reïntegratie. Rienks Arbodienst vertelt u meer over de rol van de Adviseur Arbeid & Gezondheid. Na het volgen van deze kosteloze webinar weet u welke regels er gelden en wat u en uw medewerkers kunt doen om tot een succesvolle reïntegratie te komen.

Doelgroep: HR professionals
Datum: donderdag 25 juni
Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Gratis aanmelden kan via de volgende link: https://rienks.webinargeek.com/verzuim-en-re-integratiebegeleiding-tijdens-de-coronacrisis
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding in uw email; let op dat deze eventueel in uw spam terecht kan komen.

Adea: https://www.adea.nl/
Amplooi: https://www.amplooi.nl/