Beste relatie,

Over één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Update onderwerpen Arboportaal
Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Iedere werkgever is zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. De onderwerpen 
basiscontract en maatwerkregeling en vangnetregeling zijn geactualiseerd om dit te verduidelijken.

Ook de onderwerpen ‘
Second opinion bedrijfsarts’ en ‘Bedrijfsarts’ zijn aangepast. Met de second opinion hebben werknemers de mogelijkheid gekregen om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Voorkom boetes: controleer contract 
Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Met de 
zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Inventarisatie vernieuwde Arbowet bij het mkb
Momenteel voeren wij in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau een (representatief) onderzoek uit onder het mkb. Dit met als doel meer te weten te komen in hoeverre zij de veranderingen in de vernieuwde Arbowet kennen, toepassen of nog gaan toepassen voor 1 juli 2018. De uitkomsten worden half juni verwacht.

Arboportaal Magazine
Wat is er het afgelopen jaar allemaal achter de schermen gebeurd in het kader van de nieuwe Arbowet? De nieuwste editie van Arboportaal Magazine zal hiervan in het teken staan. 
Meld u aan om het magazine eind juni direct te ontvangen.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet 
Bekijk de toolkit Nieuwe Arbowet voor handige voorlichtingsmaterialen zoals factsheets en posters. Kijk op 
www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten. Zet de materialen in voor eigen (social) media en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij de hashtag #nieuwearbowet.

Contact 
Heeft u een vraag over deze update, de informatie op het Arboportaal of de digitale toolkit, neem dan contact op via 
arboportaal@minszw.nl.