Nieuws

ByAlice

Meld je aan voor het congres ‘Uit mentale kreukels’

Op vrijdag 16 november 2018 organiseren Rienks Arbodienst en Koers Bedrijfspsychologie een congres met de titel ‘Uit mentale kreukels’. Een congres over het bespreekbaar maken van mentale kreukels en het doorbreken van het taboe daarvan.

Mentale fitheid als speerpunt
Dit thema wordt gebracht op een prikkelende en humorrijke manier. De sprekers en de dagvoorzitter zijn niet bang om ergens tegenaan te schoppen. Tijdens het congres ga je experimenteren hoe je met mentale klachten om kan gaan en hoe jij zelf de eerste aanzet geeft om het bespreekbaar te maken. Het is de hoogste tijd om mentale fitheid als speerpunt te zien. Je krijgt handvatten om morgen mee aan de slag te gaan en je wordt tijdens deze dag aan het denken gezet en doet actief mee aan verschillende (praktische) workshops.

Voor wie?
Dit congres is onder andere voor bedrijfsartsen, psychologen, casemanagers, managers, directeur, HR/P&O, A&O deskundigen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.

Kosten
Kosten voor dit congres 325 euro pp. Kortingsactie: 4 deelnemers betalen voor 3 personen. Kijk voor aanmelden en meer informatie op de site www.uitmentalekreukels.nl

ByAlice

Griepvaccinatie service

Elk jaar krijgt één op de tien mensen de griep. In het najaar steekt gewoonlijk de jaarlijkse griepepidemie de kop op. Griep is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen en is erg besmettelijk, met mogelijk verzuim van uw medewerkers tot gevolg. Wij bieden als arbodienst de service om uw medewerkers te laten vaccineren.

Voor uw personeel
De griepvaccinatie verkleint de kans op griep, waardoor de kans op ziekteverzuim door griep wordt verlaagd. Vanaf twintig te vaccineren medewerkers bieden wij u de mogelijkheid om tijdens werkuren te vaccineren op uw bedrijfslocatie, zonder aanvullende kosten. Ook kunt u op gerichte tijden terecht op de locaties van Rienks Arbodienst in Amsterdam, Zwolle en Leusden.

Vaccinatieservice
Voor aanvullende informatie over de griepvaccinatie kunt u bij uw bedrijfsarts of contactpersoon terecht. Tot 27 augustus 2018 kunt u de vaccinaties bestellen.  Vul het bijgevoegde bestelformulier in en stuur het naar secretariaat@arbodienst.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de vaccinatieservice via telefoonnummer 033-4942280.

ByAlice

Klaar voor de nieuwe Arbowet?

Vanaf 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de nieuwe Arbowet, een feit. Dan is de overgangsperiode van een jaar voorbij en gaan de nieuwe regels in. Een uitgelezen moment om de voorlichtingsmaterialen over de nieuwe Arbowet nogmaals onder de aandacht te brengen.

Lees hier het hele artikel.

ByAlice

We staan voor een belangrijke uitdaging!

 De nieuwe Arbowet zet in op preventie en samenwerking. Maar wie is verantwoordelijk, waarvoor en wanneer? We vroegen het Wendel Slingerland, zelfstandig bedrijfsarts, en Hendrik-Jan Hanning, arbeidshygiënist en veiligheidskundige bij Rienks Arbodienst.
Lees hier het artikel.
ByAlice

Heeft u alles geregeld voor de nieuwe Arbowet?

Beste relatie,

Over één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Update onderwerpen Arboportaal
Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Iedere werkgever is zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. De onderwerpen 
basiscontract en maatwerkregeling en vangnetregeling zijn geactualiseerd om dit te verduidelijken.

Ook de onderwerpen ‘
Second opinion bedrijfsarts’ en ‘Bedrijfsarts’ zijn aangepast. Met de second opinion hebben werknemers de mogelijkheid gekregen om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Voorkom boetes: controleer contract 
Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbocontract te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Met de 
zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Inventarisatie vernieuwde Arbowet bij het mkb
Momenteel voeren wij in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau een (representatief) onderzoek uit onder het mkb. Dit met als doel meer te weten te komen in hoeverre zij de veranderingen in de vernieuwde Arbowet kennen, toepassen of nog gaan toepassen voor 1 juli 2018. De uitkomsten worden half juni verwacht.

Arboportaal Magazine
Wat is er het afgelopen jaar allemaal achter de schermen gebeurd in het kader van de nieuwe Arbowet? De nieuwste editie van Arboportaal Magazine zal hiervan in het teken staan. 
Meld u aan om het magazine eind juni direct te ontvangen.

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet 
Bekijk de toolkit Nieuwe Arbowet voor handige voorlichtingsmaterialen zoals factsheets en posters. Kijk op 
www.arboportaal.nl/arbozorg of download direct de toolkit met alle producten. Zet de materialen in voor eigen (social) media en andere communicatieactiviteiten, en gebruik hierbij de hashtag #nieuwearbowet.

Contact 
Heeft u een vraag over deze update, de informatie op het Arboportaal of de digitale toolkit, neem dan contact op via 
arboportaal@minszw.nl.

 

123