Webinar Wendbaarheid, de sleutel tot succes
Voor HR-professionals,ondernemers, en leidinggevenden

De trouwtrekwedstrijd op de arbeidsmarkt tussen flexibiliteit en zekerheid duurt nu al zeker zo’n 10 jaar. Het is een wedstrijd verdeeld in twee kampen. Daar waar ondernemers schreeuwen om meer flexibiliteit, willen de werknemers meer zekerheid. Maar moet het een het andere uitsluiten? Of is er een middenweg waarin organisaties en werknemers sámen werken aan een gezondere arbeidsmarkt?
Op dinsdag 14 september nemen drie experts je mee in dit vraagstuk tijdens het webinar “Wendbaarheid, de sleutel tot succes” . Zij belichten wendbaarheid vanuit het perspectief van de wetenschap, ondernemers én de branche voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bespreken we hoe HR dienstverleners kunnen ondersteunen in het creëren van wendbaarheid. Je krijgt een compleet beeld én concrete handvatten, zodat jij weet wat organisatie én medewerkers kunnen doen om die wendbaarheid te creëren, die gezond is voor zowel werkgever als werknemer.

Programma

 • 10.55 uur:      Virtuele inloop
 • 11.00 uur:      Opening en inleiding over adviezen van WRR, Commissie Borstlap en SER
                          – Henk Strating, HS Arbeidsvoorwaarden
 • 11.15 uur:       Wendbare arbeidsmarkt belicht vanuit de wetenschap
                          – Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University en veelgevraagd nationaal en internationaal adviseur
 • 11.30 uur:       De rol van bedrijven én medewerker zélf
                          – Hans Biesheuvel, voorzitter ondernemersorganisatie ONL
 • 11.45 uur:      Bijdragen aan wendbaarheid vanuit de branche voor duurzame inzetbaarheid
                          – Petra van de Goorbergh, directeur brancheorganisatie OVAL
 • 12.00 uur:     Conclusie en Q&A
                          – Henk Strating, HS Arbeidsvoorwaarden
 • 12.15 uur:      Afsluiting van het webinar

Inhoud van dit webinar

We trappen af met een korte introductie over het functioneren van de arbeidsmarkt en de adviezen die daarover zijn uitgebracht. Wat moet er veranderen? Welke veranderingen worden er geadviseerd? Gaan die veranderingen bedrijven en medewerkers daadwerkelijk helpen? Wat kunnen zij zélf doen? En welke ondersteuning kunnen ze daarbij krijgen?

Aansluitend belichten we het functioneren van de arbeidsmarkt en de veranderingen die daarvoor nodig zijn vanuit drie invalshoeken:

De wetenschap
Professor Ton Wilthagen geeft aan hoe de arbeidsmarkt wendbaar kan worden, zodat bedrijven en medewerkers beter op veranderingen in kunnen spelen. Zónder dat flexibiliteit te zeer ten koste gaat van zekerheid en andersom.

De onderneming
Ondernemersvoorman Hans Biesheuvel geeft aan welke behoeften ondernemers en medewerkers in hun samenwerking hebben. Hoe kunnen zij hier zelf aan bijdragen?

De branche voor duurzame inzetbaarheid
OVAL-directeur Petra van de Goorbergh geeft aan welke kennis en ervaring er beschikbaar is binnen de branche voor duurzame inzetbaarheid en hoe bedrijven en werkenden daar gebruik van kunnen maken.

Tot slot vatten we de conclusies samen en is er ruimte voor het beantwoorden van gestelde vragen.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met onze zusterbedrijven van Prevermo.

Wij zien je graag op dinsdag 14 september!

Gratis webinar

Meld je aan via de onderstaand formulier.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met onze zusterbedrijven van Prevermo.

* Voor dit webinar zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Vol is vol. Wacht daarom niet te lang en meld je zo snel mogelijk aan.

Praktische informatie

 • Datum: 14 september 2021

 • Tijd: 11.00 uur – 12.15 uur

 • Doelgroep: HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers

 • Kosten: deelnemen is gratis

Meld je nu aan