Week van de Werkstress 2020!

De Inspectie SZW heeft als speerpunt de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit omvat onder andere de onderwerpen werkdruk, stress, agressie en geweld en intern ongewenst gedrag. Wat kunt u doen om dit topic op orde te hebben? Lees hier over de gratis Zelfinspectie als opstap.

Ook actueel is de toename van het thuiswerken door de coronamaatregelen. En dan niet als tijdelijke situatie maar voor veel bedrijven, steeds meer als een lange termijn beleid. De werk-privé balans is door het thuiswerken voor veel mensen veranderd. Hoe houdt u in de gaten of werk en privé in balans zijn? En hoe zorgt u ervoor dat de thuiswerkplek ergonomisch is en voldoet aan de wettelijk eisen?

Wees SZW voor en doe nu de gratis PSA-Zelfinspectie check!

De Inspectie SZW benadert op dit moment (ICT) bedrijven in Nederland voor een specifieke inspectie op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Via onderstaande link kunt u een Zelfinspectie uitvoeren, waarmee u controleert of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet. U kijkt met deze vragenlijst als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handige actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten.

https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werkdruk-en-ongewenst-gedrag

Zo kunt u denken aan inventarisatie naar PSA-onderwerpen onder de medewerkers. Daarnaast moet er beleid zijn ten aanzien van deze resultaten. Bijvoorbeeld door het inzetten van een externe Vertrouwenspersoon.

Als blijkt dat u na het invullen van de zelfinspectie, ondersteuning kunt gebruiken, kunt u hiervoor terecht bij onze A&O deskundige, die gespecialiseerd is in deze onderwerpen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor de inzet van onze Vertrouwenspersoon. Ga naar onze PSA-pagina voor meer informatie.

  • 0,- Doe de Zelfinspectiecheck voor Psychosociale Arbeidsbelasting
  • Rienks biedt deskundigen voor ondersteuning op basis van nacalculatie

Meer informatie

De Digitale check van de Thuiswerkplek

Met onze preventieve online check van de thuiswerkplek adviseert onze Arbo deskundige uw medewerker bij het zo goed mogelijk inrichten van zijn beeldschermwerkplek bij hem thuis. Zo kunt u allerlei klachten door het thuiswerken bij uw medewerker voorkomen.

Via een online gesprek kijkt een Arbo adviseur mee naar de thuiswerkplek. Uw medewerker hoeft geen aparte software te hebben dat regelen wij. De Arbo adviseur geeft gerichte adviezen om de werkplek voor beeldschermwerk thuis zo goed mogelijk in te richten.

Waarom een check door Rienks Arbodienst?
De check gaat verder dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Eventuele klachten die door de thuiswerkplek zouden kunnen ontstaan en specifieke vragen worden behandeld.
Ook de houding, werkwijze en mogelijke risico’s op klachten wordt besproken.
Wat komt er aanbod tijdens de check:
Werkplek: stoel, bureau, beeldscherm(en), toetsenbord, muis, extra’s;
Werkhouding: zitten, staan, afwisseling;
Werkdruk: regelmogelijkheden, pieken, dalen;
Werkomgeving: verlichting, geluid.

Uw medewerker ontvangt het besproken advies via de mail om daarna nog even rustig na te kunnen lezen. Eventuele aanpassingen kan de medewerker vaak zelf doen of in afstemming met de werkgever aanpassen.

  • U voldoet aan de wettelijke eis, dat medewerkers die meer dan 4 uur per dag beeldschermwerk verrichten, instructie krijgen met daarin uitleg over de risico’s en tips om hun werkplek goed in te richten.

  • Klachten voorkomen is beter dan genezen en dus een minderde kans op verzuim. En meer werkplezier.
  • Vanaf € 150,- heeft u al een Check op de Thuiswerkplek.
Meer informatie