Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid

Het is onze missie en visie om een bijdrage te leveren aan een betekenisvol leven van mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat werk bijdraagt aan vitaliteit en levensgeluk van mensen. En willen daarom iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. Daarom verzorgen wij onderscheidende dienstverlening op de gebieden preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit. Hiermee zullen we de inzetbaarheid van medewerkers en onze klanten duurzaam bevorderen.

Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven optimale condities te creëren voor een duurzaam gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen van mensen of het verlagen van kosten. Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van waarde, wanneer we medewerkers gezond houden. En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat om verzuim. Beleid maken op basis van feiten. Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om medewerkers op een duurzame wijze te re-integreren. Wij vinden én behouden de topvorm van medewerkers. En daarmee voor bedrijven.

Rienks is een middelgrote, landelijke arbodienst

Wij zijn niet een van de grootste arbodiensten. Toch groeien we hard. Daarbij zorgen we er goed voor dat we elkaar wel allemaal kennen. Zodat we elkaar snel kunnen vinden en de onderlinge lijntjes kort zijn. Wij werken niet met een standaard aanpak, maar creëren meerwaarde door maatwerk. Onze persoonlijke en directe stijl werkt prettig en leidt snel tot resultaat. Wij zijn geïnteresseerd in u en uw bedrijf. En natuurlijk in uw medewerkers. Het liefst werken wij bij u op locatie. En ondersteunen uw HR-medewerkers en leidinggevenden. Een goed risicobeleid is wettelijk verplicht. Als werkgever draagt u zorg voor een gezonde werkomgeving. Niemand mag ziek worden van zijn werk. Het is ons werk om samen met u uw medewerkers te beschermen. Bovendien laat een goed risicobeleid, naast risico’s en bedreigingen, ook zien waar kansen liggen. En dat levert u geld op.

Als specialisten van Rienks zijn wij gecertificeerd, gediplomeerd of geregistreerd. Wij hebben regelmatig nascholing. Zo blijven we op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ook op het gebied van wettelijke kaders. Dat vinden wij belangrijk.

Rienks Arbodienst maakt deel uit van de Prevermo Groep BV sinds 2019, samen met de werkmaatschappijen Adaptics, de Bedrijfspoli., Amplooi / ADEA. Ook kunnen we nu de twee organisaties zijn TrajectConsult Groep BV (https://www.trajectconsult.nl) en P&O en Co. BV (https://www.arbeidsdeskundig-onderzoek.nu/) toevoegen aan onze groep. Met deze overnames zetten we de belangrijke stap om een dominante grote speler te zijn op het gebied van arbeidsmobiliteit. Juist omdat 2020 een zeer succesvol jaar is voor beide bedrijven zien wij de mogelijkheid om deze bedrijven met hun eigen labels in de markt te houden.

Onze missie is om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren.

De Prevermo Groep BV biedt integrale oplossing op het gebied van preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit. Met als strategie het verzorgen van onderscheidende dienstverlening op de gebieden preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit teneinde de inzetbaarheid van medewerkers van klanten duurzaam te bevorderen.