Rienks is het voorportaal bij aanvragen van coronatesten bij de GGD'en en breidt COVID-19 testen uit naar contactberoepen en medewerkers middelbaar onderwijs - Rienks Arbodienst

Rienks is het voorportaal bij aanvragen van coronatesten bij de GGD’en en breidt COVID-19 testen uit naar contactberoepen en medewerkers middelbaar onderwijs

ByAlice

Rienks is het voorportaal bij aanvragen van coronatesten bij de GGD’en en breidt COVID-19 testen uit naar contactberoepen en medewerkers middelbaar onderwijs

Naast medewerkers werkzaam in verpleeghuizen/woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundige- en kraamzorg en GGZ, komen nu ook andere beroepsgroepen (fysiotherapeuten, tand-/mondzorg, onderwijs, kinderopvang) in aanmerking voor COVID-19 tests.

Wie komt er in aanmerking voor een test ?
Werknemers met > 24 u symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan getest worden:
I. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen aan een patiënt/cliënt
II. Medewerkers in kinderopvang en primair onderwijs
III. Contactberoepen (o.a. kappers)
IV. Medewerkers in het middelbaar onderwijs (vanaf 25 mei)
Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19.

Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen blijven werken. De testlocatie van de GGD is alleen te bezoeken op afspraak en met een verwijzing van de bedrijfsarts.

Rienks Arbodienst heeft hiertoe een coronateam ingericht bestaande uit bedrijfsartsen en taakgedelegeerden van bedrijfsarts en werkt nauw samen met de GGD-en in Nederland voor het aanvragen van testen. Dit team is tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via coronatest@arbodienst.nl.

Betrouwbaar testprotocol
Rienks Arbodienst heeft een inmiddels lopende testprocedure om hierin richting klanten te kunnen voorzien. In het protocol staat een nadere beschrijving van onze rol en aanpak hierin. Mocht u zich bij ons willen aanmelden voor het aanvragen van coronatesten, verzoeken wij u het protocol te volgen en de excelsheet te gebruiken (zie bijgevoegd) om uw medewerkers aan te melden, zodat wij de aanmeldingen op een eenduidige wijze ontvangen.

About the author

Alice administrator